Øverst til venstre vatnet, løypa går opp på skaret i bakgrunnen. Over ser du skiltet der løypa deler deg og stranda mot stø i bakgrunnen.Til venstre Sørkulen, løypa går langs siden på fjellet. Under, utsikten tilbake mot Nyksund.

En kilometer før Nyksund går stien til den merkede turløypa til Stø. Stien går først opp til vatnet og deretter bratt opp til skaret sør for Mælen. Her deler stien seg, du kan tar stien ned og gå langs stranda til Stø. Følger du stien søvover, merket Kjølen-Stø, kan du gå langs kjølen til Stø. Hele turen, langs stranda fra Stø til Nyksund, og tilbake til Stø over kjølen er 16 kilometer.

Denner turen går fra Nyksund til løypas høyeste punkt Finngamheia (448 moh) Fra skiltet går løypa bratt opp fjellryggen mot sørøst opp til den Finngamheia. Løypa er god å gå men stedvis luftig og bratt. Vel oppe er utsikten fantastisk mot Nyksund i nordvest og Stø i nordøst. På Finngamheia, som er løypas høgyeste punkt, går løypa ned og langs siden på Sørkulen før den fortsetter langs kjølen mot Stø. Du kan også, om du som jeg ikke vil fortsette eller gå tilbake samme løypa, gå ned mot vatnan i vest vest og følge stien som går tilbake til vatnet. Turen slik jeg valgte å gå den tok fire timer. Utsikten oppe på Finngamheia er verdt slitet.


 

  


Under til høyre, Nyken, og til venstre for den skimter du såvidt Nyksund. Stien går langs vatnan midt i bildet og opp til skaret. På bildet under ser du utsikten fra det høgste punktet mot øst. Strengelvåg i bakgrunnen. Myre ligger i skjul til høyre. Helt i bakgrunnen midt på bildet ser du sørenden av Andøya og Risøy-sundet. Aller bakerst skimtes Hinnøya.